Tus Noticias de La Ribera

Aprovades les bases per a la tercera fase del Pla Resistir al comerç tèxtil, calcer i arts gràfiques entre altres

• La segona fase es tanca amb el pagament de 126.600 euros als sectors de la festa i oci

Alzira, 29 d'abrilde 2021.-Ahir s'aprovaven en Junta de Govern Extraordinària les bases per a la tercera fase del Pla Resistir, que anirà destinat al comerç de tèxtil, calcer, arts gràfiques i altres activitats d'impressió, papereries, serveis de transport terrestre i edició de periòdics.

La comissió del Pla Resistir ha elaborat les bases d'esta tercera convocatòria en la qual s'han inclòs noves activitats entre les permeses al Real Decret-Llei 5/2021 de 12 de març. El import que es destinarà a la tercera fase és de 353.314 euros.

Del 3 al 14 de maig es podran presentar les sol•licituds per la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alzira, a la qual es podrà accedir en l'adreça electrònica següent: https://sedeelectronica.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/seu-electronica

"Hem treballat en esta tercera convocatòria a partir del romanent dirigida a sectorsque, inicialment, no estaven reconeguts per a rebre les ajudes de la primera i la segona fase, principalment del comerç i dels sectors gràfics. La Generalitat contemplava al decret la possibilitat d'ajudar a altres sectors que també s'han vist afectats per la pandèmia i mentre quede romanent, així ho farem. Recordem que el que no es gaste del Pla Resistir cal retornar-ho per això la determinació és anar ampliant a diferents sectors segons es va confirmant que queda romanent", ha explicat l'alcalde de la ciutat, Diego Gómez.
Els interessats poden consultar les bases completes ací
http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/es/noticias/204-ajuntament-d-alziraa/12775-ajudes-autonoms

Esta setmana la comissió de valoració portava a terme el tancament de la segona fase de les ajudes, orientades al sector de la festa i oci. En total s'han presentat 67 sol•licituds, de les quals s'han aprovat 57, només 10 han estat descartades per duplicitat o per incompliment dels requisits. S'han abonat un total de 126.600 euros.
Segons ha explicat el regidor d'Hisenda, Albert Furió "estem donant curs a les sol•licituds amb la màxima celeritat, i així anem a continuar fent-ho per a que els nostres autònoms i empreses disposen de l'ajuda tan prompte com siga possible, de fet som un dels ajuntaments que més avançats porta els tràmits del Pla Resistir i ja ens trobem a la tercera convocatòria"

 

PLA RESISTIR
Les ajudes de Pla Resistir Ajuntaments, són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administració o ens públics o privats nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat, dirigides a cobrir despeses corrents des d'abril de 2020, tenen una quantitat fixa de 2.000€ per cada persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores i d'una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i persones treballadores autònomes.

El Pla Resistir que a Alzira compta amb 1.149.000 euros dels quals l'aportació de l'Ajuntament és de 172.000 euros.

 

CNAE INCLOSOS

CNAE

Epígraf IAE

1811 Arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes

E474.2 Impressió de premsa diària per qualsevol procediment

1812 Altres activitats d’impressió

E436.3 Tèxtils estampats

E473.4 Fabricació d’articles de decoració i d’ús domèstic de paper i cartró

E473.9 Fabricació d’altres manipulats de paper i cartó no compresos en altres parts

E474 Arts gràfiques (impressió gràfica)

E474.1 Impressió de textos o imatges per qualsevol procediment o sistema

E474.3 Reproducció de textos o imatges per procediments tals com multicopistes, fotocòpies per procediments fotogràfics i electrostàtics, sistemes de reproducció de plànols, etc.

P322 Tècnics en arts gràfiques

1813 Serveis de preimpressió i preparació de suports

E475 Activitats annexes a les arts gràfiques

1814 Enquadernació i serveis relacionats amb la mateixa

E475 Activitats annexes a les arts gràfiques

4751 Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats

E651 Comerç al detall de productes tèxtils, confecció, calçat, pells i articles de cuir

E651.1 Comerç al detall de productes tèxtils, confeccions per a la llar, estores i similars i articles de tapisseria

4762 Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats

E659.4 Comerç al detall de llibres, periòdics, articles de papereria i escriptori i articles de dibuix i belles arts

E675 Serveis en quioscos, casetes, barraques o altres locals anàlegs, situats en mercats o places d’abast, a l’aire lliure en la via pública o jardins

4771 Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats

E651.2 Comerç al detall de tota classe de peces per al vestit i pentinat

E651.3 Comerç al detall de llenceria i corseteria

E651.4 Comerç al detall d’articles de merceria i paqueteria

E651.5 Comerç al detall de peces especials

E651.7 Comerç al detall de confeccions de pelleteria

4772 Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats

E651 Comerç al detall de productes tèxtils, confecció, calçat, pells i articles de cuir

E651.6 Comerç al detall de calçat, articles de pell i imitació o productes substitutius, cinturons, carteres, bosses, maletes i articles de viatge en general

4939 Tipus de transport terrestre de passatgers no comprés en altres parts

E721 Transport de viatgers

E721.3 Transport de viatgers per carretera

5813 Edició de periòdics

E476.2 Edició de periòdics i revistes

9523 Reparació de calçat i articles tèxtils i de pell

E691.9 Reparació d’altres bens de consum no compresos en altres parts

E699 Altres reparacions no compreses en altres parts

 

Noticias #Alzira

La Ribera

TNR

CONTACTA

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

 

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

Copyright © 2012 TUS NOTICIAS DE LA RIBERA