Tus Noticias de La Ribera

Quant estalviem eixugant la roba al Sol?

sol FILEminimizerA més d'obtindre electricitat del Sol amb les plaques fotovoltaiques i aigua calenta amb els mòduls termosolars, hi ha també altres usos de l'energia solar que permeten estalviar molta energia i diners encara que lamentablement se van perdent. Per això durant el passat curs realitzàrem una xicoteta investigació científica a l'institut per mesurar l'energia de vaporització de l'aigua, la quantitat d'aigua que conté la roba que llavem i, a partir d'aquestes dades, calculàrem l'energia que estalviem eixugant la roba al Sol i els diners que suposen per persona, per família i, extrapolant, per a tota Espanya.

La calor o entalpia de vaporització de l'aigua la mesuràrem, aplicant la llei de Clausius-Clapeyron, a partir dels volums del vapor i les temperatures de l'aigua. I l'aigua que s'evapora en eixugar la roba, la calculàrem simplement per diferència de pesada entre la massa de la roba humida recent llavada i l'eixugada.

En resum, l'aigua necessita 2,3 kJ d'energia per cada gram d'aigua que s'evapora i cada persona necessita evaporar uns 430 grams d'aigua per dia, per eixugar la roba que llava de mitjana. Aleshores l'energia solar necessària és de 970 kJ per persona i dia, o siga 0,27 kwh per persona i dia, que equival a 99 kwh per persona cada any. I si comptem que el kwh elèctric, en total, costa ja uns 0,25 €, l'estalvi mitjà serà de 25 € per persona cad any, 100 € a l'any per a una família de 4 membres.

Sembla poc però per a un país assolellat com és la major part d'Espanya, si suposem (perquè no hem trobat estadístiques sobre aquest tema) que eixuga la roba al Sol la meitat de la població espanyola, l'estalvi puja fins a 2.300 milions de kwh cada any, que són molts, i el que és més important, en estalviar-los evitem l'emissió de 900 milions de kg de CO2, el principal gas d'efecte hivernacle, i també l'emissió d'altres residus contaminants, com els isòtops radioactius que generen les centrals nuclears. I econòmicament suposa l'estalvi de 570 milions d'€ cada any, que també són molts milions d'euros i si els gastàrem en electricitat per eixugar la roba no els tindríem per a d'altres coses.

Cal aclarir que el vent ajuda prou a eixugar la roba, però ell també és originat pel Sol, de forma que és el Sol qui eixuga la roba directa o indirectament. Com explica la Teoria Cinètica, qualsevol líquid en un recipient obert a l'aire s'evapora totalment, tant més ràpidament quant major és la temperatura i la renovació de l'aire envoltant, un fenomen quotidià que venim aprofitant des de fa mil·lennis per eixugar la roba. La calor l'aporta el Sol i la renovació de l'aire el vent, que també és originat pel Sol per les diferències de temperatura sobre la superfície terrestre.

Per tant, eixugar la roba al Sol és ecològic perquè evita consumir molta electricitat i també econòmic perquè estalvia molts diners. A més a més, es tracta d'una mesura molt saludable perquè la xicoteta fracció de raigs ultraviolats que ens arriben del Sol tenen encara un gran poder desinfectant i maten els bacteris que queden en la roba després de llavar-la.

En conclusió, podem afirmar que eixugar la roba al Sol, en volta de fer-ho en l'eixugadora elèctrica, suposa un important estalvi econòmic col·lectiu, evita un gran consum d'electricitat i la contaminació consegüent, i higienitza millor la roba. Sobrats avantatges per recomanar que, sempre que siga possible, eixuguem la roba al Sol.

Laura, Inés, Raquel, Bea, Marta, Marc, Gracia, Silvia i Mar, amb el professor Pedro Domínguez.

PD: Som el país del Sol i podríem autoabastir-nos d'electricitat amb plaques fotovoltàiques en les nostres terrasses i sostres, però així se'ls acabaria el negoci a les grans companyies elèctriques i per això el govern va promulgar la Llei de l'Impost al Sol que va paralitzar el creixement d'esta font d'energia. No obstant, els mòduls de calfar aigua amb energia solar no tenen cap impediment i són molt recomanables perquè canviant el termo elèctric pel mòdul termosolar aquest s'amortitza en 5 anys amb l'electricitat que estalvia i després l'energia que aporta resulta gratis...

 

Noticias

La Ribera

TNR

CONTACTA

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

 

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

Copyright © 2012 TUS NOTICIAS DE LA RIBERA